Paretoporteføljen var posisjonert for oppgang i oljeprisen i juni. Det viste seg å være en bommert, og førte til merkbare kursfall for både olje-, oljeservice og gassrelaterte aksjer i porteføljen.I løpet av juni falt Paretoporteføljen hele 4,2 prosent.Nå velger meglerhuset å gjøre fire aksjebytter. Ut går BW LPG, Protector, Statoil og Yara. Inn kommer DNO, Golden Ocean, NOFI (Bank Norwegian) og XXL.- Vi ser positive sesongmessige effekter inn i andre halvår for tørrlast-rederiet Golden Ocean, i hovedsak drevet av økende etterspørsel etter jernmalm og kull som står for henholdsvis ca. 40 prosent og 15 prosent av verdens fraktbehov i tørrbulk shipping. Vi forventer at dette resulterer i sterkere fraktrater, skriver Karl O. Strøm i en oppdatering fra Pareto.Strøm minner om at sportsbutikken XXL har falt 18 prosent hittil i år, og ser på det som en kjøpsanledning. Han mener svakheten i hovedsak kan tilskrives ugunstig vær i vintersesongen, heller enn problemer knyttet til den underliggende forretningsdriften.
Kjøpsanbefalingene:
  • Aker BP
  • DNO
  • Golden Ocean
  • Grieg Seafood
  • Höegh LNG
  • Norwegian
  • Bank Norwegian
  • Schibsted B
  • Subsea 7
  • XXL