Moody's fastholder ifølge TDN Finans kredittvurderingen AAA på Norge. Vurderingen reflekterer Norges robusthet i kredittsammenheng ifølge kredittvurderingsbyrået, og trekker spesielt frem statens proaktive planlegging for en reduksjon i inntektene fra hydrokarboner på lang sikt og størrelsen på Oljefondet.Moody's venter at Norges vekst i reelt BNP vil øke fra 1,5 prosent i 2017 til 2,0 prosent i 2018, som følge av sunn utvikling i forbruket, innhenting i investeringene og sterkere utvikling i eksporten.