Moody's nedjusterer utsiktene for innskudd og senior gjeld til «negativ» fra «stabil», opplyser kredittratingbyrået mandag, ifølge TDN Finans. Bankene som blir nedjustert er Sparebanken Vest, Sparebank 1 SMN, Sparebank 1 Østlandet, Sparebank 1 Nord-Norge og Sparebanken Sør.Ellers fastholder Moody's negative utsikter for innskudd og gjeld i både DNB og Sparebank 1 SR-Bank