Morten Ramms Ramm as omsatte i 2016 for 2,9 millioner kroner, det samme som året før, skriver DN.Ramm er ifølge avisen - som viser til årsregnskapet - en av flere kjendiser som eier aksjer i Bank Norwegian, og hadde gevinst på salg av aksjer på 2,1 millioner kroner i 2016.Ifølge aksjonærregisteret satt Ramm med 31.440 aksjer i morselskapet Norwegian Finans Holding, noe som tilsvarer 0,017 prosent av selskapet, ved utgangen av 2016.Det er en nedgang på snaut én million kroner fra 2015, skriver DN.Resultatet etter skatt endte på 2,7 millioner kroner, mot fire millioner kroner året før.Driftsresultatet til Ramm as falt fra 1,6 millioner kroner til én million kroner, men har ifølge avisen en naturlig forklaring: Ramm tok i 2016 ut 1,6 millioner kroner i lønn, en økning på 0,6 millioner fra 2015.Han tok i 2016 ut utbytte på totalt en halv million kroner, og et ekstraordinært utbytte på én million kroner.