Myrseth stokker om - anbefaler seks aksjer

Børs

I den siste ukerapporten fra Dovre Forvaltning kan vi lese at investeringsdirektør Stig Myrseth kaster ut Songa Bulk til fordel for Norwegian.Les også: Stig Myrseth: Her kan du mangedoble pengene eller tape alt- Mens 60 prosent av driftskostnadene er i dollar, er under ti prosent av inntektene i Norwegian det. Det kraftige dollarfallet i sommer kan gi positive resultatoverraskelser fremover, og det sikrer aksjen en plass i Dovre-porteføljen, skriver Myrseth.Dovre-porteføljen består av følgende aksjer:

  • Yara
  • Bank Norwegian
  • Protector Forsikring
  • Golden Ocean
  • Philly Shipyard
  • Norwegian
Hittil i år har porteføljen lagt på seg 13,23 prosent.

børs
dovre forvaltning
stig myrseth
norwegian air shuttle
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse