North Energy har signert en avtale om å selge sin eierandel på 40 prosent i PL805 i Barentshavet til Lundin Petroleum,Lundin Petroleum var fra før av var lisensoperatør med 40 prosent.Etter salget har North Energy ingen ytterligere lisenser på sokkelen, og styret har besluttet å avvikle petroleumsaktivitetene i datterselskapet North E&P og søke refusjon på kostnadene selskapet har hatt knyttet til leteaktivitet.North E&Ps netto kontantposisjon, inkludert verdien fremførbart underskudd, var rundt 245 millioner kroner per første kvartal 2017.Det fremgår av meldingen at North Energy også har andre investeringer på norsk sokkel, og at de andre investeringene ikke påvirkes av avviklingen av petroleumsaktivitetene i North E&P. Disse andre investeringene hadde en bokført verdi på 114 millioner kroner per første kvartal 2017.