Norwegian - selg, hold eller kjøp?

Det som kunne utviklet seg til en omvendt hode-skulder formasjon, med halslinje på 250-nivået, kan ha blitt ødelagt i dag.(Oppdatert 21. juli 2017)

Børs
Norwegian var i ferd med å kunne utvikle det som kunne se ut som høyre skulder i en vendpunktsformasjon. Med et brudd opp gjennom halslinjen, og den tekniske motstanden på 250-nivået, kunne det signalisert videre oppgang til 280 - 285.
Med dagens fall kan det imidlertid se ut til at alt håp om det er ute. Ihvert fall på kort sikt. Da er det den store dobbel-topp formasjonen som igjen står frem i all sin gru. Og faller Norwegian tilbake under 220-nivået, begynner det virkelig å spøke for aksjen. Det kan signalisere at aksjen kan falle til 100 kroner på lengre sikt (se også ny graf og oppdaetring nederst i analysen).Hvis den holder kan det være et signal om at aksjen til og med kan være i ferd med å bunne ut. Det kan det også finnes en viss støtte for i RSI-chartet.Uansett tilsier den tekniske utviklingen at man bør utvise stor forsiktighet med Norwegian i øyeblikket og kanskje også vurdere en stopp loss, slik at man kommer seg ut dersom aksjen skulle falle videre gjennom 220- og 215-nivået.Etter dagens fall, og dersom man ikke allerede har solgt, kan Norwegian være en hold-kandidat. Men faller aksjen under 220 og kanskje 215, er den ikke mye å spare på.
Aksjen snudde ned igjen etter å ha testet sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt på 250-nivået, og korreksjonen var i tillegg brå og kraftig. Og det eneste positive i skrivende stund var at den ikke brøt den tekniske støtten på 220-nivået. Det kan bety at det er god teknisk støtte på dette nivået og at det fremdeles er håp om at den kan holde.Det er en fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet, som signaliserer fare for at den lange fallende trenden i hovechartet også kan fortsette. Men selv om RSI snudde ned igjen etter å ha testet denne, og i tillegg bekreftet den svake tendensen ved å bryte den positive undertonen på kort sikt, og 50-nivået, er det fremdeles en lang og svakt positivt undertone i bunnen av RSI-chartet. Den lange og svakt positive undertonen har ikke hjulpet til med noe mer enn kanskje å ha støttet oppgangen fra 215,6 kroner i midten av mai, men den kan kanskje begynne å gjøre seg mer gjeldende nå fremover? Om det skjer med en gang, eller først når aksjen har falt et stykke til, er imidlertid ikke så godt å si.For de som leter etter mer «sikre» kjøpssignal vil ikke de komme før RSI eventuelt bryter den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet, og aksjen bryter gjennom topplinjen i den fallende trenden i hovedchartet, som i øyeblikket skjærer ned gjennom den tekniske motstanden på 250-nivået.Oppdatert 21. juli 2017Denne grafen er lagt til 21. juli 2017 - åtte dager etter publiseringen av analysen. Den viser utviklingen etter bruddet på den tekniske støtten på 220-nivået. Den tekniske støtten på 180-nivået testes nå. Ryker den også er neste tekniske støtte på 160-nivået. Brytes også det nivået kan aksjen falle videre ned i intervallet 120 - 100 kroner, som er potensialet fra den doble-topp formasjonen.