I skrivende stund er Norwegian ned 10,7 prosent til 189,7 kroner. På det verste i dag har aksjen vært ned 12,2 prosent til 186,6 kroner.På kurs 189,7 er børsverdien på flyselskapet Norwegian 6,78 milliarder kroner.Flyselskapet eier 32.623.739 aksjer i Bank Norwegian, tilsvarende 17,48 prosent. På kurs 80,75 kroner (ned 2,4 prosent i dag) har de aksjene en børsverdi på 2,63 milliarder kroner.Tar man ut bankaksjene fra flyselskapet sitter man igjen med en børsverdi på flyselskapet på 4,15 milliarder kroner.På 189,7 kroner handles flyselskapet Norwegian til en P/B på 1,91. Og da er bankaksjene med i boken. Tar man imidlertid ut bankaksjene, og alt annet er likt, blir P/B på 7,4.Og hvis flyselskapet får et resultat på 2,61 kroner pr. aksje i år (-11,5 i 1. halvår) gir det en P/E på 72,68.