Nye regler kan føre til færre analytikere

Meglerbord - Foto: Scanpix

- Vinden dreier i retning av at meglerhusene må ta betalt for analysene.

I 2018 planlegger EU å innføre nye regler som skal øke effektiviteten og transparensen i det europeiske aksjemarkedet, samt bidra til økt beskyttelse av investorene.Det betyr høyere krav til rapportering av transaksjoner, og et viktig prinsipp er at alle kostnadene til investor skal gjøres rede for.Mifid II - revisjonen av Mifid I, et EU-direktiv for finansielle instrumenter, kan etter innføringen medføre store endringer, spesielt for analytikerne.Pr i dag betaler kundene for analyser indirekte gjennom å handle aksjer hos meglerhuset som har distribuert analysene. Når Mifid II iverksettes skal meglerhusene ta betalt for analysene direkte.Det vil medføre at det etterspørres færre analyser og sannsynligvis at det det blir færre analytikere, tror eksperter, ifølge Dagens Næringsliv.Sindre Støer, leder i Verdipapirforetakenes Forbund (VPFF), sier til DN at internasjonale fond allerede har endret atferd.– De fleste analysesjefene i norske meglerhus har vært på reise til finansmarkedet i London, der de store fondskundene sitter. Vinden dreier i retning av at meglerhusene må ta betalt for analysene, sier Støer til avisen. Reglene er ikke klare enda, men endringene skjer likevel.– Adferden til de store fondene styrer dette. Mange aktører i London ser seg tjent med å betale for analysene allerede i dag. Da har ikke norske meglerhus annet valg enn å følge etter, sier Støer til DN.