Ocean Installer har blitt tildelt en kontrakt for subsea-installasjon og tie-in-operasjoner for Statoil på Johan Sverdrup-feltet, opplyser selskapet ifølge TDN Finans. I tillegg til Sverdrup-feltet, dekker kontrakten Utgard og Bauge.  Ifølge meldingen er tildelingen en del av Statoils Marine Wave 2-program, og betyr at Ocean Installer vil fortsette å spille en nøkkelrolle i subseaarbeidet på Johan Sverdrup. Kontrakten i sin helhet omfatter installasjon av umbilicals på Johan Sverdrup, Bauge og Utgard, samt spools, cover, tie-in og manifoldinstallasjon på Utgard.Prosjektstyring og ingeniørarbeid starter opp umiddelbart og vil være basert ved Ocean Installers hovedkontor i Stavanger.Det opplyses om at offshoreoperasjoner skal finne sted i 2019.