Av en melding sendt ut mandag kveld fremgår det at Odfjell Rig II Ltd., datterselskapet til Odfjell Drilling som eier den 1983-bygde semiriggen Deepsea Bergen, har mottatt et tilbud fra selskapets banksyndikat om å endre og utvide dets senior sikrede lånefasilitet. Når endringene trer i kraft, noe som er forventet å skje i slutten av august, vil fasiliteten være på 66 millioner dollar etter den opprinnelig planlagte tilbakebetalingen på 14 millioner dollar i august.Etter det vil de planlagte avdragene under den endrede avtalen være 6 millioner dollar i desember 2017, 3,5 millioner dollar i desember 2018 og 7 millioner dollar kvartalsvis etter det.Det opplyses videre at en ballong på 4 millioner dollar skal bli betalt sammen med det siste avdraget.En initiell kontantbeholdning stilles som sikkerhet for lånefasiliteten, og denne vil reduseres gradvis.Det opplyses at den ventes å være på 13 millioner dollar ved utgangen av 2017, og deretter reduseres den ytterligere fra 1. kvartal 2019. Forfallsdatoen er satt til 30. september 2020. Långiverne har imidlertid opsjon på terminering dersom Odfjell Drilling ikke kan dokumentere nødvendig backlog for riggen.Første gang termineringsopsjonen kan utøves er etter 12 måneder fra sluttføring av endringsavtalen, og deretter hvert kvartal. Renten oppgis å være på LIBOR pluss 3,95 prosent, og de finansielle betingelsene gjelder på gruppenivå for Odfjell Drilling, og er identiske med de andre fasilitetene i gruppen, opplyses det.