Det ferske regnskapet til Sivert Høyems selskap, Hektor Grammofon AS, viser en omsetning i selskapet for 2016 på nær 24,8 millioner kroner, skriver VG.Resultatet før skatt ble på 5,1 millioner kroner, en soleklar rekordforbedring fra det det tidligere toppåret i 2014 da omsetningen var på ti millioner kroner og overskuddet på 1,3 millioner kroner.Høyem og kona Helena Brodtkorb hadde en datter fra før da de fikk tvillingene John og Louis i oktober 2014. Tvillingfødselen gjorde ifølge avisen at Sivert Høyem brukte størsteparten av 2015 til å være pappa, snarere enn å turnere som artist.I 2015 var omsetningen for selskapet på 1,4 millioner kroner, med et beskjedent overskudd på 23.000 kroner.