- Det som er avgjørende for om oljeprisen kommer opp er først og fremst hvor mye land som Libya, Nigeria og ikke minst skiferprodusentene i USA vil fortsette å kunne øke sin produksjon, sier Nordea Markets oljeanalytiker, Thina Saltvedt, i et intervju med danske Børsen Play.- Det har vært en stor overproduksjon siden 2014. Opec har prøvd å gjøre noe med de store lagrene som har bygget seg opp i verden, men det har de ikke klart. Hovedårsaken er nettopp fordi de landene jeg nevnte; Nigeria, Libya og ikke minst, USA, har klart å øke sin produksjon kraftig.På spørsmål om Saltvedt mener Opec er enige om strategien, svarer hun:- Enigheten er der, slik at de 11 av de 13 Opec-landene som er med på kuttavtalen, der er det enighet.- Utfordringen er at de to landene, Libya og Nigeria, som er holdt utenfor denne avtalen har klart å øke sin produksjon mye. Årsaken til at de ikke er med i avtalen er fordi det har vært så store politiske problemer - de har hatt stort problem med sin produksjon i mange år, slik at det er litt overraskende at de klarer å produsere så mye som de gjør. Det har skapt utfordringer, nettopp fordi de ikke er med i kuttavtalen.- Så hvor skal oljeprisen utvikle seg videre?- For øyeblikket er det stor uro og uenighet i markedet om hvor prisene skal videre. Hvis de store lagrene skal ned, må enten Opec kutte mer enn det de gjør for øyeblikket. De har ikke sagt så langt at de kommer til å møtes for å avtale større eller nye kutt, så det ser ikke ut til at det vil hjelpe.- Ved lave priser, det vil si hvis prisene blir liggende under 45 dollar per tønne, kan den amerikanske skiferproduksjonen bremse noe opp, men enn så lenge ser det ikke ut til at noe av dette hjelper, poengterer Saltvedt.Oljeanalytikeren peker på at i den perioden vi er inne i nå – i juli og august, brukes det  vanligvis veldig mye olje.- Det er spesielt drevet av denne kjøresesongen eller feriesesongen i USA, og ikke minst at man bruker mye olje til å holde i gang airconditionanleggene i Midtøsten. Det pleier å hjelpe, men vi har enda ikke sett noen effekt av det,sier Saltvedt og konkluderer;- Det betyr at oljeprisen blir liggende på et nivå mellom 45 og 50 dollar per tønne, og det er litt for lite for hva oljeprodusentene trenger for å igangsette ny produskjon, sier Saltvedt.