Opera Software har kjøpt 13.000 egne aksjer, Aksjene ble kjøpt til snittkurs 31,8681 kroner per aksje.Etter handelen eier selskapet 5.141.000 egne aksjer.Kjøpet er en del av selskapets tilbakekjøpsprogram.