Opera Software har kjøpt 23.000 egne aksjer,  Aksjene ble kjøpt til snittkurs 32,2472 kroner per aksje.Etter handelen eier selskapet 5.128.000 egne aksjer.Kjøpet er en del av selskapets tilbakekjøpsprogram.