Råsterke tall fra Subsea 7

Subsea 7 tjener mer penger enn samme tid i fjor, og overgår forventningene til analytikerne.

Seven Sisters, Subsea 7. Foto: Selskapet
Børs

Subsea 7 melder om et resultat etter skatt på 146 millioner dollar i 2. kvartal 2017, mot 136 millioner dollar i samme periode året før. Ifølge TDN Finans var det på forhånd ventet et nettoresultat på 91 millioner dollar.Justert ebitda endte på 340 millioner dollar i kvartalet, mot 280 millioner dollar samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,44 dollar, opp fra 0,42 dollar ved samme korsvei i fjor.Driftsresultatet ble 235 millioner dollar, mot 177 millioner dollar året før. Estimatet fra SME Direkt var på 140 millioner kroner.Tror på godt årDriftsinntektene beløp seg til 1.022 millioner dollar, sammenlignet med 961 millioner dollar i 2. kvartal 2016. Forventningen var på 977 millioner dollar.Etter å ha overtatt enkelte virksomheter fra EMAS Chiyoda Subsea i juni , forventer selskapet at omsetningen i 2017 vil overgå fjoråret. Omsetningen var tidligere guidet til å være på linje med 2016.Forutsatt at bedringen i oljeprisen vedvarer og at kostnadsreduksjonene som er identifisert av bransjen fortsettes å oppnås, mener Subsea 7 ifølge TDN Finans at det er grunn til å tro at antallet kontraktstildelinger i markedet kan øke innen første halvår 2018.Her er rapporten og presentasjonen.

subsea 7
Nyheter
Børs