REC Silicon melder at kortsiktig gjeld på rundt 30 millioner dollar vil bli bokført i regnskapet for 2. kvartal, hvorav skattekostnad er 26 millioner dollar og fire millioner dollar er rente. Dette skjer etter en foreløpig beslutning fra Sentralskattekontoret.Sentralskattekontoret har besluttet at tap på 7,7 milliarder kroner ikke blir godkjent som fradrag.REC sier seg uenig i den midlertidige beslutningen til Sentralskattekontoret, og vil gi ytterligere informasjon som visert at tapene er fradragsberettiget.Endelig beslutning fra Sentralskattekontoret ventes mot slutten av 2017.