RenoNorden oppdaterer markedet

RenoNorden avslutter samtalene med kundene, mens dialogen med kreditorene fortsetter.

RenoNorden melder at selskapet har avsluttet diskusjoner med kunder rundt terminering av tapsbringende kontrakter med begrenset resultat. Det opplyses at diskusjonene med minst en av kundene kan bli gjenopptatt senere.RenoNorden er fortsatt i dialog med kreditorene. Utfallet er fortsatt høyt usikkert, advares det.Selskapet vil reversere tapsavsetninger til kontrakter med et samlet beløp rundt 40 millioner kroner i 2. kvartal.