To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt 0,65 prosent og står i 6.110,90 poeng, mens Dow Jones står i 21.421,19 poeng etter en nedgang på 0,27 prosent.Jobless claimsSesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) var 248.000 per 1. juli, opp fra ikke-reviderte 244.000 per 24. juni. Konsensus lå ifølge Marketwatch på 248.000.Fire ukers snitt kom inn på 243.000, opp fra ikke-reviderte 242.250 i forrige uke.Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) steg fra reviderte 1.945.000 (opprinnelig rapportert: 1.948.000) per 21. juni til 1.956.000 per 24. juni.Antall sysselsatte i den private sektoren i USA steg med 158.000 personer i juni, viser tall fra ADP Employer Services. FactSet-konsensus pekte ifølge Marketwatch mot 183.000 nye jobber.Mai-tallet ble justert fra 253.000 til 230.000.Månedens viktigsteADP-tallene blir sett på som en viktig indikator for utviklingen i de offisielle arbeidsmarkedstallene, «non-farm payrolls», som publiseres i morgen.Konsensus før arbeidsmarkedsrapporten er ifølge Marketwatch at 179.000 nye jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i juni. Det vil i så fall være opp fra 138.000 i mai.Ledighetsraten ventes uendret på 4,3 prosent.HandelsbalansenTall fra amerikanske myndigheter viser at USAs handelsbalanse for varer og tjenester gikk med et underskudd på 46,5 milliarder dollar i mai 2017.Konsensus pekte ifølge Marketwatch mot et underskudd på 46,3 milliarder dollar.