Sommeren 2014 rett før oljeprisen begynte å dale og oljekrisen var et faktum, var det rekordhøy aktivitet i markedet for jack up-rigger.Hele 409 slike rigger var på kontrakt på høyden før etterspørselen etter disse stupte.I 2016 hadde etterspørselen falt med 25 prosent til 308 enheter, samtidig som byggeaktiviteten var høy.- Med 100 nybygg som er fullført, ikke levert, eller som ikke er fullført enda og skal leveres i løpet av de neste årene, og bare 63 stykker som er skrapet i nedturen, fortsetter jack up-markedet å lide av overkapasitet, noe som resulterer i lave utnyttelsesnivåer og deprimerte rater, skriver analytikerne i Rystad Energy i et nyhetsbrev.Rystad-analytikerne minner imidlertid om at det ikke står fullt så ille til på tilbudssiden som det statistikken tilsier.I midten av andre kvartal var utnyttelsesgraden til den globale jack up-flåten på 56 prosent.
Tar man ut de enhetene som ligger i kaldt opplag, blir utnyttelsesgraden 63 prosent, altså noe bedre.Les også: - Ett ukjent element i riggmarkedetLes også: NADL-sjefen: - Den satt- For at situasjonen med overkapasitet skal begynne å korrigere seg selv, må minst 110 flere jack up-rigger bli tatt ut av den nåværende tilbudssiden, skriver Rystad-analytikerne avslutningsvis.  
- Forskjellen er viktig fordi mange av jack up-riggene som ligger i kaldt opplag vil sannsynligvis aldri arbeide igjen, skriver analytikerne og poengterer at dagratene må overgå de nivåene man ser på medium sikt for å rettferdiggjøre reaktiveringskostnadene.  ReaktiveringskostnaderDen nåværende jack up-flåten er på 521 enheter, hvorav 11 prosent ligger i kaldt opplag og 33 prosent i varmt opplag.Analyseselskapet nevner to faktorer som sannsynligvis vil hindre riggene som ligger i opplag, fra å få arbeid.Den ene faktoren er alder.Med alle de nye jack up-riggene som er tilgjengelige, står de gamle riggene overfor en iboende barriere for å komme tilbake til markedet. Ifølge analyseselskapet er gjennomsnittsalderen til flåten i kaldt opplag på 33 år, og hele 92 prosent av disse er mer enn 15 år gamle.Faktor nummer to er klassing.Flere riggeiere har utsatt klassingen av rigger i opplag for å spare penger, noe som kan bli dyrt på sikt når riggene skal klasses. Ifølge Rystad Energy kan vedlikehold og reparasjoner koste opp mot 20 millioner dollar avhengig av tilstanden til riggen.I tillegg kommer klassekostnaden som for en jack up-rigg kan koste i underkant av én millioner dollar.  Etterspørselen viser tegn til livIfølge data fra analyseselskapet har kontraktsaktiviteten økt med 35 prosent fra første halvår 2016 til første halvår 2017, og da er juni i 2017 holdt utenfor. I årets fem første måneder ble det inngått 58 nye kontrakter. Til sammenligning ble det i snitt inngått 77 kontrakter bare i første kvartal i toppårene 2012 og 2013.Videre er trenden at kontraktene er på svært korte kontrakter.Tallene til Rystad Energy viser at den gjennomsnittlige varigheten til kontrakten inngått i første halvår 2017 var på 7,1 måneder - ned med 61 prosent fra snittet på 18,1 måneder i første halvår 2016.Økningen i ordreboken i første halvår 2017 var på 34 riggår, mens det tilsvarende tallet for samme periode 2016 var på 65 riggår, og da er 10-årskontraktene til NADL-riggene West Elara og West Linus holdt utenfor.- Selv om disse er viktige kontraktstildelinger, er de unntaket, snarere enn regelen, heter det i nyhetsbrevet. Nødvendig med mer skraping- Selv om kontraktsaktiviteten ser ut til å være på opptur, viser dataene et marked som fortsatt holder seg på bunnen fordi bare et lite antall kontrakter er langsiktige, skriver Rystad-analytikerne.For å komme opp fra bunnen må kontraktslengdene begynne å forbedre seg, mener analyseselskapet.- Ellers kan jack up-eierne finne seg selv på en "kortsiktig" kontrakts-tredemølle.Analyseselskapet påpeker også at det kan bli vanskelig for mange av nybyggene som ligger strandet på verft rundt omkring å få seg jobb fordi oljeselskapene er forsiktige med å tildele kontrakter til rigger som ikke har resultater å vise til dersom ikke den er eid av en etablert aktør.