SEB oppjusterer kursmålet sitt på Golden Ocean til 5,5 dollar fra tidligere 3,25 dollar, ifølge en analyse gjengitt av TDN Finans.Det nye kursmålet tilsvarer rundt 46 norske kroner.Selv om meglerhuset øker kursmålet, opprettholdes salgsanbefalingen.Megerhuset mener ifølge TDN Finans at kullimporten til Kina vil svinge, men tror det er meget usannsynlig at Kinas innenlandsprodukjson av kull vil erstattes med import, noe som var tilfellet for jernmalm.Videre fremhever SEB at for noen eldre skip har annenhåndsverdien steget med over 30 prosent siden første kvartal i fjor, noe som er positivt for rederiets verdijusterte egenkapital.«Selskapet har gjort en bra jobb med restrukturering av forpliktelser og innhenting av kapital. For første gang på nesten ti år er vårt estimat for verdijustert egenkapital over aksjekursen», heter det i SEB-analysen. SEB tror imidlertid at verdiene vil falle igjen, og at dette ikke er en strukturell oppgang. Golden Ocean faller 3,08 prosent til 53,50 kroner.