Det Seadrill-dominerte riggselskapet Sevan Drilling melder onsdag at de har forlenget perioden med utsatt levering av riggen Sevan Developer til 30.juni 2020.Selskapet får 25,3 millioner dollar pluss renter fra Cosco Offshore, og pengene er ventet innen utgangen av juli.I løpet av utsettelsesperioden kan Sevan fortsette å markedsføre riggen for det de omtaler som en akseptabel kontrakt sånn at finansiering kan sikres for levering av riggen.Cosco får en opsjon på å terminere avtalen om utsettelse 1.juli 2018 og 1.juli 2019, noe som i så fall vil resultere i at Cosco må tilbakebetale én million dollar til Sevan.