Veidekke har fått i oppdrag å bygge første trinn av Frysjaparken i Oslo,Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på 413 millioner kroner ekskl. mva.Første trinn består av 169 leiligheter i tre boligblokker.Stor-Oslo Eiendom har stått for prosjektledelse og utvikling av det nye boligprosjektet, og vil ved ferdigstillelse bestå av over 900 leiligheter og noe næringsvirksomhet.Det er i tillegg inngått en intensjonsavtale om utvikling og gjennomføring av neste trinn, som består av ca. 220 leiligheter.- Frysjaparken er et stort prosjekt med gode muligheter for effektivisering og industrialisering av byggeprosessen. Vi er fornøyde med å ha signert denne avtalen, sier prosjektleder Morten Barreth.Rivearbeidene er igangsatt, mens selve byggearbeidene starter opp på nyåret 2018.Planlagt innflytting er i andre halvår 2019.