Solgte 12 barnehager for 150 mill.

Barnehage - Foto: Scanpix

Gründerne bak Idrettsbarnehage tar ut over 71 millioner i utbytte etter salget av 12 idrettsbarnehager.

I fjor solgte gründerne bak konseptet Idrettsbarnehage alle selskapets 12 barnehager til Læringsverkstedet. Årsregnskapet til eierselskapet Bevegelsesglede as viser en inntekt på over 160 millioner kroner i 2016, som i all hovedsak stammer fra salget av barnehagevirksomheten, skriver DN.Beate Skorpen og ektemannen Thomas Haugen Skorpen eier hver sin halvdel av aksjene i Bevegelsesglede as. Regnskapet for 2016 viser at de to får utbetalt over 71 millioner kroner i vanlig og ekstraordinært utbytte etter salget av barnehagevirksomheten. Resten av salgsgevinsten, rundt 78 millioner kroner, blir pløyd inn i selskapet, ifølge DN.Et av de andre selskapene Læringsverkstedet kjøpte opp i fjor, var Grenland Barnehagedrift, som driver 11 barnehager i grenlandsområdet. Regnskapet til et av eierselskapene, Ikab as, viser en finansgevinst på over 149 millioner kroner i 2016. Det meste av denne gevinsten kommer fra salget av Grenland Barnehagedrift, der selskapet hadde en eierandel på 70 prosent, ifølge DN.Ifølge regnskapet til Ikab as utbetales det 35 millioner kroner i utbytte for 2016, mens 113 millioner går inn i selskapet som egenkapital.