Petrobras har tildelt SolstadFarstad en ett års kontrakt for AHTS-en BOS Turquesa. Kontrakten vil ha oppstart første del av juli. Petrobras har anledning til å forlenge kontrakten med ytterligere ett år.De kommersielle betingelsene i avtalen holdes konfidensielt mellom partene.