I midten av mars kom det en melding fra DOF om at et ikke-navngitt norsk aksjeselskap som ikke er eid av DOF, hadde inngått en avtale med Farstad Supply AS om kjøp av et ankerhåndteringsfartøy som DOF skal drifte. Fartøyet det var snakk om var ankerhåndteringskipet Far Shogun som ble bygget i 2010.
Torsdag fremgår det av en melding at skipet har blitt overlevert til sin nye eier og at salget vil resultere i en uvesentlig regnskapsmessig effekt i 3. kvartal 2017.
DOF som skal drifte skipet på vegne av den nye eieren, har en opsjon på å kjøpe det til en pris som korresponderer til den utestående gjelden, eller om lag 50 til 60 prosent av den historiske byggekostnaden, ble det opplyst i meldingen fra mars.