Solstad Farstad har inngått en forlengelse med Statoil og nye kontrakter med Prysmian Powerlink og Tideway B.V.,Statoil har erklært sin opsjon på å forlenge AHTS-skipet «Normand Ferking» med ett år, fra september 2017. Dette er den andre av totalt tre årlige opsjoner.Kontrakten med Prysmian Powerlink er for befraktning av CSV «Normand Flower» med varighet på fire måneder fast, med muligheter for opsjoner. Kontrakten påbegynnes 15. juli 2017. Avtalen med Tideway B.V. er for befraktning av CSV «Normand Jarstein» med varighet på tre måneder fast, med opsjon på ytterligere fire måneder. Kontrakten påbegynnes i september 2017.