Basert på foreløpige tall for 2. kvartal 2017 regner ledelsen i Spectrum ASA med å rapportere nettoinntekter på rundt 30 millioner dollar i kvartalet, mot 14 millioner dollar i samme periode i fjor.Sikret netto rentebærende gjeld anslås til rundt 25 millioner dollar pr 30. juni 2017.Endelige tall blir sluppet 11. august.