Statkraft fra 2 milliarder i minus til 2 milliarder i pluss

Forbedringsprogrammet går etter planen.

Statkraft oppnådde et resultat etter skatt på 1.884 millioner kroner i 2. kvartal 2017, mot minus 1.899 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Resultatet før skatt endte på 2.392 millioner kroner, mot minus 920 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Underliggende driftsresultat ble 2.795 millioner kroner, mot minus 1.333 millioner kroner i 2. kvartal 2016.Underliggende EBITDA ble på 3.047 millioner kroner, mot 2.438 millioner kroner i fjor.Underliggende netto driftsinntekter ble på 5.804 millioner kroner, mot 3.853 millioner kroner i tilsvarende periode året før.- Statkraft har vist solid inntjening gjennom skiftende markedsforhold og gjennomfører tiltak som styrker konsernets finansielle stilling. Jeg er godt fornøyd med at ratingbyrået Standard & Poor's har bekreftet Statkrafts rating på «A-» og har oppjustert ratingutsiktene til «stabile», sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en kommentar. Selskapet skriver at forbedringsprogrammet går etter planen og at det så langt har resultert i årlige kostnadsreduksjoner på ca. 25 prosent av målet på 800 millioner kroner. Se rapporten og presentasjonen her. Følg presentasjonen LIVE her kl. 09.00