I den siste ukerapporten fra Dovre Forvaltning kan vi lese at investeringsdirektør Stig Myrseth ikke foretar noen endringer i den anbefalte porteføljen.I løpet av forrige uke falt porteføljen 2,55 prosent mens hovedindeksen på Oslo Børs endte ned 0,27 prosent. Stygge kursfall i Golden Ocean og Philly Shipyard bidro til nedturen.Hittil i år har Dovreporteføljen lagt på seg 10,68 prosent.
Dovre-porteføljen består av følgende aksjer: 
  • Yara
  • Songa Bulk
  • Bank Norwegian
  • Protector Forsikring
  • Golden Ocean
  • Philly Shipyard