Stig Myrseth anbefaler seks aksjer

Brian Cliff Olguin

I den siste ukerapporten fra Dovre Forvaltning kan vi lese at investeringsdirektør Stig Myrseth ikke foretar noen endringer i den anbefalte porteføljen.Les også: Stig Myrseth: Her kan du mangedoble pengene eller tape alt I løpet av forrige uke klatret porteføljen 4,78 prosent mens hovedindeksen på Oslo Børs la på seg 3,53 prosent. Bestemann i porteføljen var Golden Ocean som gikk opp 11,18 prosent. I motsatt ende finner vi Songa Bulk som falt 0,51 prosent.Hittil i år har Dovreporteføljen lagt på seg 15,97 prosent.Dovre-porteføljen består av følgende aksjer:

  • Yara
  • Songa Bulk
  • Bank Norwegian
  • Protector Forsikring
  • Golden Ocean
  • Philly Shipyard