Subsea 7 melder mandag morgen at de fredag kjøpte tilbake obligasjoner med en nominell verdi på 22,6 millioner dollar av sitt fem-årige konvertible obligasjonslån på 700 millioner dollar.Kjøpet ble gjort til en gjennomsnittlig kurs på 99,75 i lånet som har forfall i 2017.Etter fredagens handel sitter selskapet på obligasjoner med en total nominell verdi på 342 millioner dollar av det konvertible obligasjonslånet, tilsvarende 48,9 prosent av lånet.