Telenor Group sitt datterselskap i Malaysia, Digi, har i dag rapportert resultatet for andre kvartal 2017.Driftsresultatet ble 1.027 millioner kroner, viser Telenors konsoliderte tall. Året før var resultatet 1.245 millioner kroner.EBITDA var på 1.408 millioner kroner, ned fra 1.541 millioner kroner i fjor.Driftsinntektene var på 3.049 millioner kroner, ned fra 3.411 millioner kroner året før.Antall abonnement steg med 254.000 til 12,030 millioner i løpet av kvartalet.
Utsikter for 2017
Trafikk- og abonnementsinntekter (inkludert samtrafikkinntekter) ventes å falle med et lavt til middels ensifret prosenttall (tidligere «Rundt 2016-nivå»). EBITDA-marginm ventes å bli på nivå med 2016, mens driftsmessige investeringer (capex) blir anslått til 11-13 prosent av trafikk- og abonnementsinntekter (inkludert samtrafikkinntekter)