Konsernsjef Øystein Soug i Targovax har utøvet 9.598 tegningsretter i selskapets reparasjonsemisjon. Ifølge en børsmelding har han tegnet seg for samme antall aksjer til kurs 20 kroner.Soug og tilknyttede eier etter dette 109.598 aksjer i selskapet.