I onsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Golden Ocean og Scatec Solar mens Norway Royal Salmon får en salgsanbefaling.- Golden Ocean Group Limited ligger i en stigende trendkanal og videre positiv utvikling indikeres. På kort sikt har aksjen noe motstand over dagens nivå ved 56,30 kroner, og et eventuelt brudd opp gjennom dette nivået anses som et kjøpssignal. Ved reaksjoner ned ligger det støtte rundt 46 kroner på mellomlang sikt. Positiv volumbalanse med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang styrker trendbildet og indikerer en overvekt av positive investorer. Det er ikke meldt om signifikante handler blant nøkkelpersoner så langt i år. Innsidevurderingen er dermed nøytral. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Scatec Solar ASA ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at selskapet er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Det ligger ingen signifikant motstand over dagens nivå, mens ved reaksjoner ned ligger det støtte i gulvet av trendkanalen på mellomlang sikt. Positiv volumbalanse bekrefter trendbildet og indikerer aktive kjøpere og passive selgere blant investorene. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Norway Royal Salmon AS ligger i en fallende trend og fortsatt negativ utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har marginalt brutt ned gjennom støtten ved 127 kroner. Etablerte brudd ned vil utløse et salgssignal og indikere en videre nedgang. Negativ volumutvikling varsler om en økende usikkerhet blant investorene som selger på dager med kursnedgang, mens de er avventende til å kjøpe på dager med kursoppgang i påvente av flere positive nyheter. Innsidevurderingen er nøytral ettersom det ikke er meldt om signifikante handler blant nøkkelpersoner de siste månedene. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.