I torsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Gjensidige Forsikring og DNB mens REC Silicon får en salgsanbefaling.- Gjensidige Forsikring ligger i en stigende trendkanal på kort og mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at forsikringsselskapet er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Høy RSI indikerer at aksjen er inne i et høyt og positivt momentum. Det ligger noe motstand rundt dagens nivå ved 146 kroner, og et eventuelt brudd opp gjennom dette nivået anses som et kjøpssignal. Ved reaksjoner ned har aksjen støtte rundt 136 kroner på mellomlang sikt. Det er ikke meldt om signifikante handler blant nøkkelpersoner i selskapet de siste månedene. Innsidevurderingen er dermed nøytral. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- DNB overrasket markedet positivt med kvartalsresultatene for Q2. Aksjen steg på onsdag med 5,70 prosent og utløste et kjøpssignal ved at kursen brøt opp gjennom tidligere motstand ved 148 kroner. Her er det nå blitt dannet støtte, og videre oppgang signaliseres. Aksjen ligger dessuten innenfor en stigende trendkanal på kort og mellomlang sikt. Dette viser at investorer stadig har gått opp i kurs for å sikre seg aksjer og indikerer at banken opplever en god økonomisk utvikling. Innsidevurderingen er svakt negativ etter et innsidesalg i begynnelsen av mars, men dette endrer ikke totalvurderingen. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- REC Silicon ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt og en videre negativ utvikling indikeres. Kursen har støtte ved 93 øre og motstand ved 1,22 kroner. Brudd gjennom ett av disse nivåene vil signalisere videre retning. Negativ volumbalanse bekrefter trendbildet og indikerer en økende usikkerhet blant investorene. Innsidevurderingen er svakt positiv, men dette endrer ikke totalvurderingen. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.