I onsdagens rapport fra DNB Markets beskriver Knut A. Magnussen Fed-sjef Janet Yellens presentasjon av den halvårlige pengepolitiske rapporten for Kongressen som dagens og ukens viktigste begivenhet.Hun legger frem rapporten for komiteen for finansielle tjenester i Representantenes Hus klokken 16.00 i ettermiddag, og gjentar budskapet for en komite i Senatet i morgen ettermiddag. Selv om talen er den samme, kan det komme opp ulike temaer i spørsmålsrunden etter presentasjonene.- Bakteppet denne gang er Feds junimøte, der sentralbanken både hevet renten for tredje gang på et halvår og lanserte en detaljert plan for nedbygging av balansen. Det er grunn til å tro at Yellen vil bruke mye tid på å begrunne hvorfor renten settes opp og balansen bygges ned, skriver Magnussen.Økonomen forteller at vi fikk en liten opptakt til Yellen da hennes kollega Brainard i en tale i går sa at videre renteoppgang fordrer at inflasjonen kommer opp. Hun var imidlertid klar på at balansereduksjonen vil starte relativt raskt.I kjølvannet av Brainards noe duete uttalelser og som følge av nye uro rundt Trump jrs Russlandsforbindelser, svekket USD seg på bred basis i går. DNB Markets minner om at Feds regionale rapport, Beige Book også kommer i kveld. Som alltid slippes den to uker før et kommende rentemøte, denne gang 25. og 26. juli.- Det er imidlertid svært lite sannsynlig at denne rapporten vil inneholde noe nytt angående konjunkturbildet, og at Fed vil foreta seg noe som helst på dette mellommøtet, som hverken har pressekonferanse eller nye prognoser. Vi venter sentralbanken vil formelt annonsere starten på nedbyggingen av balansen på møtet i september, avslutter Magnussen