Veidekke Entreprenør har fått i oppdrag å bygge andre del av Tiedemannsfabrikken på Ensjø i Oslo, Kontrakten har en verdi på 359 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.Del to består av 222 leiligheter. Veidekke er allerede godt i gang med første del av prosjektet, som omfatter 158 leiligheter. - Vi er veldig tilfredse med igjen å være den foretrukne boligbygger for Selvaag og Ferd på Ensjø. Når dette står klart, vil vi ha ferdigstilt totalt1.200 leiligheter, tre barnehager, en stor skole og et kontorbygg i nærområdet, sier prosjektleder Kaare Gilhus i Veidekke.Byggearbeidene starter høsten 2017 og skal ferdigstilles tidlig i 2020.Kontrakten inngår i Veidekkes ordrereserve for andre kvartal.