Veidekke Eiendom AS og R. Kjeldsberg AS har besluttet å starte byggingen av Lysgården, opplyser selskapet i en melding fredag.Det nye kontorbygg skal være lokalisert på Sluppen i Trondheim. 70 prosent av bygget er allerede utleid og skal blant annet samle Veidekkes virksomhet i Trondheim.Veidekke skriver at selskapet har de siste årene økt aktiviteten i Trondheim kraftig. Det har derfor lenge vært et ønske om å kunne samle den totale virksomheten i et nytt regionkontor med både entreprenør-, eiendoms- og industrivirksomheten i regionen. I tillegg til Veidekke er bygget blant annet forhåndsutleid til Sweco. Bygget skal stå ferdig i mai 2019.-Veidekke og Kjeldsberg er begge store og tradisjonsrike virksomheter i Trondheim og Lysgården har som mål å skulle sette standarden for fremtidens kontorbygg, sier regiondirektør i Veidekke Eiendom, Pål Aglen.