Veidekke utfordres i Sverige

Skal bygge om skole med høy kulturhistorisk verdi.

Veidekke og datterselskapet Veitech har fått i oppdrag av SISAB å bygge om Hökarängsskolan, går det frem av en børsmelding.Prosjektet er en generalentreprise i samspill, med en kontraktssum på 187 millioner svenske kroner.Veidekkes oppdrag omfatter en totalombygging av Hökarängsskolan med et samlet areal på 12.000 kvadratmeter.Skolens fasade, ventilasjon og øvrige installasjoner skal både renoveres og moderniseres.KulturhistorieEiendommen er opprinnelig fra 1950-tallet og står på Stockholms stadsmuseums grønne liste, hvilket betyr at den har høy kulturhistorisk verdi.Ifølge meldingen er et av prosjektets utfordringer at det skal sprenges under skolebygningen for å lage tekniske rom.Hökarängsskolan er det andre ombyggingsprosjektet som Veidekke utfører for SISAB i samspill.Prosjektet starter omgående og forventes ferdigstilt sommeren 2019.Hele meldingen her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også