bygge, eiendom, bygningsarbeider

Veidekke utvider lån

Veidekke tar grep, og utvider sertifikatlån.

Veidekke ASA har ifølge en melding utvidet sertifikatlånet fra 27. juni med 100 millioner kroner.Utestående beløp er nå 500 millioner kroner. Lånet vil bli notert på Oslo Børs, heter det.Formålet var generell selskapsfinansiering, og tilretteleggere var SEB.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også