Ocean Yield legger torsdag frem tall for 2. kvartal 2017, og skal en tro estimatene innhentet av SME Direkt, gjengitt av TDN Finans, kan det bli en hyggelig presentasjon.Gjennomsnittsforventningen fra syv analytikere er en omsetning på 80 millioner dollar, tilsvarende en økning på rundt 14 prosent fra samme kvartal i 2016 da omsetningen endte på 70 millioner dollar.Videre ventes ebitda på 73 millioner dollar, opp fra 63 millioner dollar i 2. kvartal 2016.Driftsresultatet ventes å komme inn på 48 millioner dollar, sammenlignet med 39 millioner dollar i samme periode året før.Det er ventet at resultatet før skatt vil være ca. 13 prosent høyere enn i tilsvarende periode i 2016 da resultatet før skatt endte på 30 millioner dollar.Utbyttet ventes å være uendret på 0,1875 dollar pr aksje. Av de syv analytikerne har tre stykker en kjøpsanbefaling, mens de resterende fire har en hold-anbefaling. Ocean Yield har har en flåte på 37 fartøy som inkluderer alt fra tankskip, via offshorefartøy til bilskip, samt en FPSO.Det skipseiende selskapet ble etablert i mars 2012 og notert på Oslo Børs i juli 2013. Siden november 2013 har det betalt utbytte til aksjonærene hvert kvartal.