Vistin Pharma har inngått avtale om å selge Opioids- og CMO-virksomhetene sine til TPI Enterprises, pluss verdien av Vistin Pharmas lagre som overføres til TPI, går det frem av en melding tirsdag.TPI Enterprises må bla opp 100 millioner kroner. Lagrene som overføres hadde en verdi på 62 millioner kroner pr 31. mars 2017.Transaksjonen vil gi en positiv kontanteffekt for Vistin Pharma på 140-150 millioner kroner, før transaksjonskostnader.Videre opplyses det at salget har blitt diskutert med nøkkelinteressenter i Vistin Pharma som utgjør mer enn 50 prosent av aksjonærbasen i selskapet, i forkant av avtaleinngåelsen, og at disse aksjonærene har uttrykt støtte for transaksjonen.