Det britiske riggselskapet Ensco og det amerikanske riggselskapet Atwood Oceanics inngikk i mai en fusjonsavtale, der Ensco kjøper Atwood i en ren aksjetransaksjon.Aksjonærene har enda ikke gitt tommelen opp, og i et åpent brev maner forvalteren, Arrowgrass Capital Parnters, sine medaksjonærer i Ensco til å stemme ned fusjonen.- Vi tror på det sterkeste at Enscos foreslåtte oppkjøp av Atwood ikke er i beste interesse for Enscos aksjonærer på grunn av dets høye kostnader, dårlige timing og overdrevne risiko, heter det i brevet som ble publisert rett før helgen. Fondsforvalteren skriver at det foreslåtte oppkjøpet representere et betydelig avvik fra Enscos lange historie med forsiktighet og gode dømmekraft. - Vi er skuffet over å bevitne at  årevis med konsistent hardt arbeid og disiplin bli truet av denne ukloke transaksjonen, heter det videre.Arrowgrass poengterer at de tror konsolidering i riggbransjen gir mening, men at det da må skje under rette omstendigheter, samt gi mening og skape verdi.Fondsforvalteren lister opp tre hovedkriterier som de mener må innfris for at en avtale skal gi mening.- Avtalen må opprettholde eller forbedre balansen;- den må øke Enscos overlegne posisjon til å kunne forhandle om en best mulig avtale for aksjonærene, og;- den må fobedre flåten til Ensco til en attraktiv pris.Arrowgrass konkluderer med at ikke Atwood-transaksjonen  møter noen av disse kriteriene.