(): Frontene er steile mellom styre/ledelse og aksjonærer i det børsnoterte oljeserviceselskapet Oceanteam, skriver Finansavisen.En av aksjonærene, Roger Nymo, har begjært rettslig granskning av flere disposisjoner i selskapet. Kravet er ifølge avisen sendt til Bergen tingrett og undertegnet av advokat Hans Chr. Steenstrup i Advokatfirma Wahl-Larsen i Oslo.Nymo reagerer kraftig på at far og sønn Halbesma - styreleder Hessel og administrerende direktør Haico Halbesma - forhandler med hverandre om størrelsen på honorarer utbetalt til deres felleseide selskap Feastwood Holding.31,5 millioner i honorarerFeastwood Holding eier 35,8 prosent av Oceanteam, og fakturerer Oceanteam for tjenester som blant annet omfatter styrearbeid, nettverkstilgang og strategisk utvikling relatert til finansiering av selskapet, skriver Finansavisen, og viser til årsrapporten for 2016.Dette året fakturerte Hessel Halbesma ifølge avisen Oceanteam for 15 millioner, mens Haico Halbesma fakturerte 5,5 millioner kroner for tilleggsarbeid i en midlertidig finansdirektørrolle og en bonus for 2015.I tillegg ble Oceanteam fakturert for 8,3 millioner via andre selskaper. Finansavisen har summert de nærstående transaksjonene til i alt 31,5 millioner kroner i fjor. Til sammenligning var nærstående transaksjoner nede i 2,2 og 2,4 millioner dollar i hhv. 2015 og 2014.- Koker ned til habilitetI 2016 hadde Oceanteam 51,9 millioner dollar i omsetning og et underskudd på 23,3 millioner dollar.Nymo mener ifølge avisen det meste koker ned til spørsmålet om habilitet.- Det er ekstremt lite tillitvekkende når hovedaksjonæren sitter på begge sider av forhandlingsbordet og far og sønn blir enige seg imellom om hvilken kompensasjon som skal utbetales. Det er ikke denne måten man skal drive et børsnotert selskap på, sier han.Ser ikke behovetOceanteams juridiske rådgiver, advokat Thomas J. Fjell i Advokatfirmaet Grette, kan ifølge Finansavisen ikke se behovet for en kostbar offentlig granskning av selskapet.- Selskapet har, så langt, ikke mottatt noe krav om offentlig granskning. Uavhengig av dette er selskapets oppfatning at alle transaksjoner med nærstående er blitt grundig gjennomgått av revisjonsselskapet KPMG, sier han.- Oceanteam har flere ganger tilbudt Nymo og aksjonærgrupperingen han representerer ytterligere informasjon, men så langt har ikke selskapet mottatt noen forespørsel om dette, fortsetter Fjell overfor avisen.Nymo nedstemtNymo og hans aksjonærgruppering har tidligere fremsatt krav om granskning av styre, ledelse og nærstående transaksjoner, men dette ble nedstemt med 75 mot 25 prosent på en ekstraordinær generalforsamling 4. august.De som ville ha granskning, representerte 18 prosent av aksjekapitalen.I etterkant har administrerende direktør Haico Halbesma ifølge Finansavisen presentert utfallet som en seier, men ifølge Nymo fikk granskningskravet støtte av alle oppmøtte utenom familien Halbesma og nærstående selskaper.- Dobbel lønn - og bonusMannen som sitter med 55.000 aksjer i Oceanteam er ifølge avisen oppgitt.- At Haico Halbesma finner det naturlig med dobbel lønn både som finansdirektør og administrerende direktør for perioden etter at Torbjørn Skulstad sluttet som finansdirektør i mai og inntil Wilhelm Bøhn tiltrådte - og bevilger seg en bonus på toppen - viser tydelig manglende gangsyn, sier han.- Spørsmålet er jo hva man skal vente av et styre bestående av administrerende direktørs far, dennes barndomsvenn og farens private advokat, spør Nymo retorisk overfor Finansavisen.