Fredag 25. august er det åtte nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av tre svenske, en norsk, tre danske og tre finske aksjer.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.
1.   Sydbank(SYDB.CO) - 24. aug 2017. Siste sluttkurs: 259.5 (2.1)2.   Wärtsilä Oyj Abp(WRT1V.HEX) - 24. aug 2017. Siste sluttkurs: 57.9 (-0.5)3.   Lundin Mining Corp.(LUMI.ST) - 24. aug 2017. Siste sluttkurs: 60.75 (0.8)4.   Royal UNIBREW(RBREW.CO) - 24. aug 2017. Siste sluttkurs: 335.9 (-1.1)5.   GN Store Nord(GN.CO) - 24. aug 2017. Siste sluttkurs: 212.7 (0)6.   SSAB A(SSABA.ST) - 24. aug 2017. Siste sluttkurs: 39.68 (0.05)7.   Nokian Tyres Plc(NRE1V.HEX) - 24. aug 2017. Siste sluttkurs: 35.61 (-0.25)8.   Citycon(CTY1S.HEX) - 24. aug 2017. Siste sluttkurs: 2.23 (0)9.   DNO ASA(DNO.OL) - 24. aug 2017. Siste sluttkurs: 10.03 (1.06)10.   G5 Entertainment(G5EN.ST) - 24. aug 2017. Siste sluttkurs: 403.5 (-10.5)
Sydbank ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 256 kroner. Videre oppgang til 272 kroner eller mer er signalisert. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 250 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp.Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Wärtsilä Oyj Abp viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 55.24 euro. Videre oppgang til 59.66 euro eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 56.50 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 56.50 euro ved reaksjoner tilbake. Negativ volumbalanse svekker aksjen på kort sikt. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Lundin Mining Corp. ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 49.85 kroner. Objektivet ved 58.74 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 60.00 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Royal UNIBREW ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 321 kroner. Videre oppgang til 337 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 325 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.GN Store Nord ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 207 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.SSAB A har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 33.73 kroner og motstand på 44.60 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen tester støtten ved ca 39.40 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 39.40 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Nokian Tyres Plc ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Kursen har reagert tilbake etter et brudd på en rektangelformasjon uten helt å ha nådd objektivet på 42.50 euro. Etablert notering over 35.88 euro vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen har støtte ved ca 33.30 euro og motstand ved ca 37.50 euro. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Citycon ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Kursen har imidlertid brutt et støttenivå og gitt salgssignal fra langsiktig trading range. Aksjen tester støtten ved ca 2.22 euro. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 2.22 euro vil utløse et salgssignal. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.DNO ASA har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, og signaliserer med dette enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for kortsiktige korreksjoner tilbake fra dagens nivå. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved ca 9.40 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.G5 Entertainment ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har støtte ved ca 200 kroner. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.