Bergen Group AAK AS er blitt tildelt kontrakt med AF Offshore Decom AS på levering av underentreprenør-tjenester i forbindelse med riving og demontering av topside-installasjoner på Ekofisk-feltet. Avtalen gjelder i første omgang for perioden 2017-2018.Som underleverandør til AF Offshore Decom skal Bergen Group AAK levere tjenester innen sveis, mekanisk og inspeksjon, samt andre relevante fag, så som løfte- og riggetjenester. Kontrakten forventes å bidra til en vesentlig, stabil aktivitet for Bergen Group AAK gjennom vinterhalvåret, heter det i børsmeldingen.Bergen Group AAK (tidligere AAK Energy Services) er et heleid datterselskap av det børsnoterte konsernet Bergen Group ASA.