Blomgren spår renten opp neste år

SEB-strateg mener Norges Bank hever renten allerede neste år.

sjefstrateg i SEB Erica Blomgren mener sterkere vekst og lavere ledighet gir rom for renteøkning mot slutten av neste år, skriver DN.SEB venter at veksten i norsk økonomi vil løftes ytterligere i årene fremover.«Oppsvinget kommer nå med full kraft», skriver sjefstrateg Erica Blomgren i meglerhusets nye prognoserapport.SEB-strategen venter ifølge avisen at veksten i norsk fastlandsøkonomi løftes til to prosent i år, etter en vekst på magre én prosent i fjor, den svakeste siden finanskriseåret 2009. Neste år og i 2019 løftes veksten ytterligere til 2,3 prosent, ifølge prognosene.Blomgren venter at fallet i oljeinvesteringene stopper i år og snur til vekst de kommende to årene. Samtidig trekker SEB-strategen frem at sterk vekst i privat forbruk vil motvirke nedgang i boliginvesteringene fra neste år, skriver DN.Sterkere etterspørsel fra husholdningene vil samtidig bidra til ytterligere fall i arbeidsledigheten. Målt ved SSBs arbeidskraftundersøkelse venter Blomgren at ledigheten vil falle fra et gjennomsnitt på 4,2 prosent i år til 3,8 prosent i 2019.