Borr Drilling har siden opprettelsen av selskapet ikke betalt utbytte, og har ikke planer om å gjøre dette i nær fremtid.Det fremkommer av prospektet i forbindelse med selskapets notering på Oslo Børs, publisert tirsdag, ifølge TDN Finans. Borr opplyser samtidig at selskapet har tilstrekkelig arbeidskapital for å dekke selskapets forpliktelser i et tolvmåneders perspektiv.Planlegger riggkjøpI risikoavsnittet i prospektet skriver blant annet Borr Drilling at noen av selskapets eldre rigger kan bli skrapet hvis det ikke finnes oppdrag for dem til akseptable dagrater.Av selskapets totalt 12 rigger er fire av dem er eldre og bygget i henholdsvis 1986, 1991, 1998 og 1999. Disse fire, samt ytterligere seks av selskapets rigger, ligger i dag i opplag.Ifølge prospektet er selskapets nåværende opplagskostnad pr rigg om lag 3.500 dollar pr dag.Ifølge nyhetsbyrået er hovedstrategien til selskapet er å kjøpe flere moderne jackup-rigger. Hvis de ikke lykkes i å kjøpe flere til attraktive prisnivåer kan dette begrense selskapets fremtidige vekst.Aksjehandelen i Borr Drilling ventes å begynne på eller rundt 30. august 2017, og selskapet vil handles under tickeren BDRILL.