Børsferskingen Borr Drilling fikk et resultat etter skatt på minus 11,79 millioner dollar i 2. kvartal 2017, mot minus 13 millioner dollar i det foregående kvartalet.Selskapet som ble stiftet i fjor høst har fortsatt ingen inntekter, og det er heller ikke ventet noe særlig inntekter i tredje kvartal.Det er imidlertid  inngått en intensjonsavtale med Total E&P Nigeria for jack up-riggen Frigg.Kontrakten har en varighet på ett år med muligheter for forlengelse og oppstart er beregnet til tredje kvartal i år dersom alt går etter planen. 
- Selv om konkurransen fortsetter å være sterk, venter selskapet å få flere oppdrag for enhetene i flåten før utgangen av 2017, skriver selskapet, og legger til at det er betinget av at oljeprisen holder stabil på det nåværende nivået eller forbedrer seg.Riggselskapet er klar på at det vil fortsette å vokse til en industriledende operatør av jack up-rigger.Det ønsker å utnytte markedsnedturen ved å vokse både gjennom M&A og gjennom kjøp av enkeltstående eiendeler. ' Borr-sjefen: DNB Markets har en kjøpsanbefaling på Borr Drilling med et kursmål på 35 kroner pr aksje.